Grote getallenteller

De Grote getallenteller geeft inzicht in de structuur en opbouw van getallen en het tellen tot 100, 1.000, 10.000, 100.000 en zelfs tot 1.000.000. De oefeningen van de Grote getallenteller zijn zo opgebouwd dat de leerlingen in de eerste set, getallen tot 100, de systematiek van deze getallenreeks leren doorzien. In de daaropvolgende sets, getallen tot 1.000 –10.000 – 100.000 en 1.000.000, wordt steeds een relatie gelegd met wat de leerlingen in de eerste set ontdekt hebben.
Dit geeft de leerling houvast, veiligheid en vertrouwen om de kennis uit te gaan breiden.

Samenstelling Grote getallenteller
– twee Grote getallentellers
– een set met 40 opdrachtenkaartjes tot het 100-tal
– een set met 40 opdrachtenkaartjes tot het 1.000-tal
– een set met 40 opdrachtenkaartjes tot het 10.000-tal
– een set met 40 opdrachtenkaartjes tot het 100.000-tal
– een set met 40 opdrachtenkaartjes tot het 1.000.000-tal
– een handleiding (downloadbaar via tabblad handleiding)

Iedere set biedt minstens 250 waardevolle opdrachten met de volgende vaste onderdelen:
– het opzetten van de getallen (getallendictees)
– de positiewaarde van cijfers in een getal (hoeveel is de 4 waard in 348)
– de hoeveelheid van een eenheid in een getal aangeven (hoeveel tientallen zitten er in 5.678)
– de uitspraak van getallen (1.526 spreek je uit als…)
– het ordenen van getallen (welk getal is het grootste/kleinste)
– verder tellen en terug tellen vanuit verschillende startpunten
– de telrij verder/terug tellen met sprongen (o.a. sprongen van 10 en later sprongen van 10 met
sprong over honderdtal)

De Grote getallenteller kan naast elke rekenmethode gebruikt worden en is inzetbaar als visuele ondersteuning bij de onderdelen ‘Getallen’ en ‘Tellen’ uit de Rekensprint-series.
De Grote getallenteller is uitermate geschikt om binnen scholen en RT-praktijken in te zetten tijdens de verlengde instructie of in de individuele begeleiding.

© grotegetallenteller.nl
RT-praktijk ‘de Elstar’